در ليست زير توافقنامه خدمات گروه سايبر كه مشتريان قبل از استفاده از سرويس هاي ما بايد بپذيرند آورده شده است :

  1. لايسنس ها به صورت رايگان ، دوره اي ، مادام العمر و سورس ارائه ميشود .
  2. كاربران اجازه استفاده از لايسنس ها در وبسايت هاي شخصي و تجاري را دارند .
  3. شما اجازه تغيير در اسكريپ ها را به هيچ شكل و عنوان نداريد .
  4. لايسنس هاي دوره اي در كل دوره شامل پشتيباني و به روز رساني ميگردد .
  5. كاربران حق ويرايش يا حذف كپي را يت از فايلها را ندارند .
  6. كاربران حق استفاده از خدمات ما براي مصارف غير قانوني ندارند .
  7. لايسنس هاي مادامالعمر و سورس كد به مدت يك سال شامل پشتيباني و به روز رساني ميگردد .
  8. در صورت نقض هر يك از موارد توافق نامه لايسنس كاربر لغو گرديده و هيچ كونه برگشت هزينه اي انجام نميگردد.
  9. تمام قيمت ها از طرف گروه سايبر قابل تغيير در هر زماني ميباشد .
  10. تمام مبالغ پرداختي غير قابل برگشت ميباشد مگر در صورت موافقت گروه سايبر

 

اکنون سفارش دهید! ناحیه کاربری ويكي